Hüseyin Gazi Derneği ve Vakfı
Hüseyin Gazi binse gelse atına İnan olmaz çarkı felek zatına
Hz. Ali Hacı Bektaş-ı Veli Atatürk
Hıdır Abdal Sultan

Bu içerik 01 Aralık 2011 00:00 tarihinde eklendi ve 2.087 kez gösterildi

Makaleler Anasayfa | Gülağ ÖZ | Ali YILDIRIM |

HIDIR ABDAL SULTAN

Anadolu Ocaklarını incelediğimizde karşımıza Düşkünler Ocağı diye bir ocak çıkmaktadır. İşte bu Düşkünler Ocağının

piri ve kurucusu Hıdır Abdal Sultandır. Hacı Bektaş ve arka­daşları 13. yüzyılda ilk örgütlenmelerini yapıp, görev bölümü yaptıklarında, Hıdır Abdal görev dağılım listesinde kendi adını bulamayınca hüzünlenir. O'nun hüzünlendiğini gören Hünkâr Hacı Bektaş Velî, neden hüzünlü olduğunu sorunca, "Görürüm ki, herkese birer ocak nasip etmişin, bize de bir görev düşme­miş" der. Hacı Bektaş Velî "Sana Ocakların en büyüğünü ver­dim, Düşkün Ocağı" diye yanıt verir. Bunun üzerine o Arapkir ile Kemaliye arasında yükselen kocaman dağın yamacına tek­kesini kurar.

Düşkünler Ocağı bir üst mahkeme gibi çalışmaya başlar. Diğer Ocaklarda uyuşmazlıkla sonuçlanan düşkünlük cezala­rını Hıdır Abdal Ocağı çözümlemiştir.

Karaca Ahmet Sultan'ın oğlu olarak bilinen Hıdır Abdal, Karaca Ahmet gibi ruh doktorluğu yaparak zamanın hastaları­na şifalar veren, onların hastalıklarıyla ciddiyetle ilgilenen bir ruh hekimi olarak bilinmektedir. Soy kütüğünde soyunu anla­tan şeceresi Selçuklu döneminden bugünlere kadar onanarak ulaşmıştır. Hıdır Abdal şeceresi çözümlendiğinde, soyunun Ka­raca Ahmet'e ve oradan da 4. İmam Zeynel Abidln'e kadar ulaştığı görülür.

Tekke kalıntıları arasında ayakta kalabilen tek yapı, bu yüce Sultan'ın türbesidir. Bu türbenin anıt taşında şu bilgiler bulunmaktadır. "La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah Sü-lale-i pak Karaca Ahmet evlatlarından Es Seyyid Hıdır AbdaL "

Anadolu'yu Türk yurdu yapan, Anadolu topraklarına hoş­görünün tohumlarını eken Erenler'in dedelik, Seyyitlik, Şeyh­lik unvanları yanında bir de yurt savunması ve Anadolu insa­nının yerleşim alanları, üretim yapmaları konusunda da yetki­leri ve görevleri vardır. Hatta bu yanlarından dolayı da devlet onlara bazı arazileri vakıf olarak vermiş ve onlardan vergi al­mamıştır.

Hıdır Abdal'ın doğuda, bu dağ başına zaviyesini kurmasının asıl nedeni doğudan Anadolu'ya akın eden Türk göçlerinin sevk ve idaresini yapmakla görevlendirilmesidir. Çünkü bu gö­çenler Anadolu topraklarına ayak bastıklarında daha önceden tekkelerde ayarlanmış bulunan yerleşim bölgelerine buralar­dan sevkediliyor, ayrıca konaklama olarak da bu tekkelerde kalıyorlardı.

Hıdır Abdal Sultan'ın köyü olan Ocak köyünde eskiden kalma fırınlar, hamamlar, istirhatgahlanın kalıntılarının bulun­ması bu yargımızı doğrulamaktadır.

Gülag Öz

YORUMLAR (0)
Ad Soyad * Güvenlik *
Diğer Makaleleri
Balkanlarda Bektaşilik

Gülağ ÖZ 10 Nisan 2017 01:01

Balkanlarda Bektaşilik

Balkan coğrafyası Osmanlı açısından nasıl önemliyse bugüne baktığımızda Alevi Bektaşilik açısından önemi ve etkisi görülmektedir.

SEYYİT BATTAL GAZİ

Gülağ ÖZ 22 Mart 2017 00:00

SEYYİT BATTAL GAZİ

Ahmet YESEVİ ve Türkistan

Gülağ ÖZ 07 Ocak 2017 01:01

Ahmet YESEVİ ve Türkistan

Asırlardır dünyamızı aydınlatan,insanımızın usundan çıkmayan Ahmet Yesevi; bugün Anadolu Türkünün içinde yaşayan bir bilge kişidir.

Alevi Katliamlarında Bir Padişah (4.Murat)

Gülağ ÖZ 05 Ocak 2017 00:00

Alevi Katliamlarında Bir Padişah (4.Murat)

DÜŞKÜNLÜK

Gülağ ÖZ 28 Mart 2012 00:00

DÜŞKÜNLÜK

ALEVİ AYDINI OLMAK

Ali YILDIRIM 29 Şubat 2012 00:00

ALEVİ AYDINI OLMAK

SİVRİALAN KÖYÜNDE ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK  ZİYARET  YERLERİ VE OCAKLAR

Gülağ ÖZ 25 Şubat 2012 00:00

SİVRİALAN KÖYÜNDE ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ZİYARET YERLERİ VE OCAKLAR

Büyükelçinin vaazı ve Diyanet’in Dedeleri

Ali YILDIRIM 10 Aralık 2011 00:00

Büyükelçinin vaazı ve Diyanet’in Dedeleri

Düğün değil bayram değil...

Ali YILDIRIM 10 Aralık 2011 00:00

Düğün değil bayram değil...

Alevilik nedir, Günümüz Aleviliğinin Evrensel Değerleri

Ali YILDIRIM 10 Aralık 2011 00:00

Alevilik nedir, Günümüz Aleviliğinin Evrensel Değerleri