Ana SayfaMakalelerİdari ve Mali Açılardan XVII. Yüzyılda Seyyid Hüseyin Gazi Tekkesi

İdari ve Mali Açılardan XVII. Yüzyılda Seyyid Hüseyin Gazi Tekkesi

tarih

Yazan: Ahmet KÖÇ

Anadolu’nun fethi sırasında şehit düşmüş şeyhlerden biri olan Seyyid Hüseyin Gazi’nin türbesi etrafında erken dönemden itibaren bir tekke oluşturulmuştur. Bugün Ankara- Mamak’ta bulunan Seyyid Hüseyin Gazi Tekkesi dinî bir cazibe merkezidir. Çalışmada, XVII. yüzyılda yoğun olarak faaliyet gösteren tekkenin işlevleri, gelirleri, yöneticileri ve parçası olduğu heterodoks eğilimlerinden bahsedilecektir. XVII. yüzyılda Seyyid Hüseyin Gazi Tekkesi’nin yönetimi Kalenderî kökenli şeyh tarafından sağlanmaktadır. Bu yüzyılda tekke şeyhi çeşitli olaylara karıştığı gerekçesiyle Osmanlı merkezî yönetimi tarafından yönetimden uzaklaştırılmıştır. Kalenderî kökenli şeyhin yerine yeni atama yapılması, söz konusu kişinin tekke şeyhliği görevini geri alabilmek için uzun yazışmalar yapmasına yol açmıştır. Malî açıdan Seyyid Hüseyin Gazi Tekkesi gerek askerî sınıf, gerekse ulemâ sınıfı mensupları tarafından desteklenmiştir. Öte yandan tekkenin ekip biçtiği arazileri, beslediği hayvanları,
ürünlerini depoladığı anbarlarının olması, çok sayıda misafiri ağırlayabilecek derecede büyük bir mutfağa sahip olduğunu göstermektedir. Çalışmada Seyyid Hüseyin Gazi Tekkesi’nin mal terekesinden ve tekkeye yapılmış vakfiyeden hareketle kurumun iktisadî ve idarî faaliyetleri ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Makalede ağırlıklı olarak Ankara Şer’iyye Sicilleri ve Evkâf Defterleri kullanılmıştır.

Makalenin Tamamını Oku

DİĞER İÇERİKLER

Dişli Çakşır Eylem Planı (Prangos denticulata)

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz, farklı iklim kuşaklarını ve her biri kendine özgü...

Evliya Çelebi’nin Hüseyin Gazi Ziyareti (1648)

Hüseyin Gazi; Malatyalı Seydî Battal Cafer Gazi’nin aziz babasıdır. Bir ulu Bektaşî tekkesidir. Yüzden...