Diğer haberler

Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı

Vakfımızın kuruluş amaçlarından ilki Ankara Mamak’ta Hüseyin Gazi mahallesinde bulunan 1236 rakımlı Hüseyin Gazi dağının tepesindeki Hüseyin Gazi Türbe, Dergâh, cem evi yerleşkesini yaşatmak, türbeye gelen ziyaretçilere rehberlik etmek, kurban kesimi ve pişirilen aşları dağıtmaktır. Ayrıca Alevi-Bektaşi yoluna ve erkanına sahip çıkmak, yaşatmak, yaymaktır. Bu bağlamda her hafta cem erkanı yapmak, panel, seminer ve çeşitli etkinlikler düzenlemektir.

Vakfımız Alevi Vakıflar Federasyonu kurucu üyesi olup 12 bileşen vakıftan biridir. Federasyonumuzun Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde göstermiş olduğu faaliyetlere, yarışmalara, burslara destek vererek bu çalışmaların içerisinde faaliyet göstermeye devam etmektedir. Hüseyin Gazi Dergahı, kış aylarında eşsiz manzarası ile tabloluk görüntüler ortaya çıkartıyor, Ankara için açık hava seyir terası vazifesi gören ve yüzlerce kuşa, canlıya ev sahipliği Dergahımıza mutlaka sizleri de bekliyoruz.

HÜSEYİN GAZİ KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
Başkanı

Mehmet Ali Ayyıldız

Hüseyin Gazi Kimdir?

Hüseyin ve Battal Gazi adları çoğu kez birlikte anılır. Battal Gazinin adıyla birlikte anılan Hüseyin Gazi adı da satır aralarında geçer. Halk tarafından şiirleştirilir. Devleştirilir, eren, evliyalaştırılır. Ancak onun kimliğiyle ilgili bilgi bulunmaz. Bilinenler ise efsaneleşmiş, abartılmış bilgilerdir.

Tarihi kaynaklarda çok fazla yer atmaz. Ancak isimlendirilerek geçiştirilir. Destan kahramanı Battal Gazi’nin adının geçtiği yerde babası olarak anılır, onun ötesi bilinemez. Hüseyin ve Battal Gaziye ait bilinen bilgiler onların Arap olduğu yönündedir. Arap ve Emevi kaynakları, Emeviler’in Anadolu fethinde görevlendirilmiş bir Müslüman komutandır...

Sosyal Medya